Share:


Methodological aspects of aeronautical system upgrade

    Alexei Samkov Affiliation
    ; Galyna Suslova Affiliation
    ; Vladimir Litvinenko Affiliation
    ; Yurii Zakharchenko Affiliation

Abstract

This article is devoted to the methodological aspects of upgrading aircraft, including the complex of mathematical methods, algorithms and criteria which allow the objective of the assigned research problem to be met.


Oro navigacijos sistemos atnaujinimo metodologiniai aspektai


Santrauka. Šiame straipsnyje nagrinėjami metodologiniai orlaivių modernizavimo aspektai, įskaitant matematinių metodų, algoritmų ir kriterijų kompleksą, kuris leidžia priimti tam tikra mokslinį sprendimą.


Reikšminiai žodžiai: aviacijos sistemos, imuninis algoritmas, klonų imuninis algoritmas, Bajeso tinklai, projektų valdymas, efektyvumas, kokybė ir skrydžių saugos kriterijai, sprendimų priėmimo ir optimizavimo metodai.


First publish online: 10 Feb 2011

Keyword : aeronautical system, immune algorithm, clonal immune algorithm, Bayesian network, project management, efficiency, quality and flight safety criteria, decision making and optimisation methods

How to Cite
Samkov, A., Suslova, G., Litvinenko, V., & Zakharchenko, Y. (2010). Methodological aspects of aeronautical system upgrade. Aviation, 14(4), 104-111. https://doi.org/10.3846/aviation.2010.16
Published in Issue
Dec 31, 2010
Abstract Views
293
PDF Downloads
132
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.