Share:


Proposal for navigation and control system for small UAV

    Grzegorz Kopecki Affiliation
    ; Jacek Pieniążek Affiliation
    ; Tomasz Rogalski Affiliation
    ; Pawel Rzucidło Affiliation
    ; Andrzej Tomczyk Affiliation

Abstract

The article presents the project of UAV control system realized at Department of Avionics and Control Systems of Rzeszów University of Technology. The project is based on earlier experiences. In the article general structure of the onboard control system is shown as well as the structure of control station. There are described in proposed control and navigation procedures as well as human factor, failure detection and system reconfiguration.


Pasiūlymas mažų bepiločių orlaivių navigacijos ir kontrolės sistemoms


Santrauka. Šiame straipsnyje aprašomas bepiločių orlaivių kontrolės sistemos projekto įgyvendinimas Ržešovo technologijos universiteto Aviadjos prietaisų ir kontrolės sistemų katedroje. Projektas atliktas remiantis ankstesne patirtimi. Pateikta ne tik borto sistemų bendroji struktūra, bet ir kontrolės stočių struktūra. Darbe nagrinėjamas žmogaus veiksnys, gedimų aptikimas ir sistemų rekonfigūravimas pasiūlytose kontrolės ir navigacijos procedūrose.


Reikšminiai žodžiai: orlaivio kontrolės sistemos, bepiločiai orlaiviai.


First published online: 10 Feb 2011

Keyword : aircraft control systems, UAV

How to Cite
Kopecki, G., Pieniążek, J., Rogalski, T., Rzucidło, P., & Tomczyk, A. (2010). Proposal for navigation and control system for small UAV. Aviation, 14(3), 77-82. https://doi.org/10.3846/aviation.2010.12
Published in Issue
Sep 30, 2010
Abstract Views
447
PDF Downloads
309
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.