Share:


Modern quantum technologies of information security against cyber‐terrorist attacks

    Oleksandr Korchenko Affiliation
    ; Yevhen Vasiliu Affiliation
    ; Sergiy Gnatyuk Affiliation

Abstract

In this paper, the systematisation and classification of modern quantum technologies of information security against cyber‐terrorist attack are carried out. The characteristic of the basic directions of quantum cryptography from the viewpoint of the quantum technologies used is given. A qualitative analysis of the advantages and disadvantages of concrete quantum protocols is made. The current status of the problem of practical quantum cryptography use in telecommunication networks is considered. In particular, a short review of existing commercial systems of quantum key distribution is given.


Informacijos saugumą užtikrinančios moderniosios kvantinės technologijos, nukreiptos
prieš kompiuterinių teroristų atakas


Santrauka. Šiame  darbe  susistemintos  ir  suklasifikuotos  informacijos  saugumą  užtikrinančios  moderniosios  kvantinės  technologijos,  skirtos  apsisaugoti  nuo kompiuterių  teroristų  atakų.  Remiantis  kvantinėmis  technologijomis,  aprašyta  pagrindinių  kvantinės  kriptografijos  krypčių  charakteristika.  Pateikti konkrečių  kvantinių  protokolų  kokybinės  analizės  privalumai  ir  trūkumai.  Taip  pat  aptartas  telekomunikaciniuose  tinkluose  naudojamos  dabartinės kvantinės kriptografijos problemos statusas. Pateikta trumpa kvantinių raktų pasiskirstymo dabartinėse komercinėse sistemose apžvalga.


Reikšminiai  žodžiai:  informacijos  saugumas,  kvantinės  technologijos,  kvantinių  raktų  pasiskirstymas,  kvantiniu  pagrindu  apsaugotas  tiesioginis ryšys, slaptas kvantų paskirstymas, kvantinio srauto šifras, kvantais užkoduotas skaitmeninis parašas, kvantinė steganografija.


First publish online: 09 Jun 2011

Keyword : information security, quantum technologies, quantum key distribution, quantum secure direct communication, quantum secret sharing, quantum stream cipher, quantum digital signature, quantum steganography

How to Cite
Korchenko, O., Vasiliu, Y., & Gnatyuk, S. (2010). Modern quantum technologies of information security against cyber‐terrorist attacks. Aviation, 14(2), 58-69. https://doi.org/10.3846/aviation.2010.10
Published in Issue
Jun 30, 2010
Abstract Views
605
PDF Downloads
265
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.