Share:


Dynamic focusing of electroacoustic arrays in non‐desructive control composite materials

    Eugenijus Pileckas Affiliation

Abstract

Nowadays the application possibilities for composite materials for aviation are increasing, and monitoring their quality during production and exploitation is becoming more and more relevant. Acoustic non‐destructive control technologies provide promising possibilities for monitoring and analysing the characteristics and parameters of composites. This paper discusses an acceptable modelling method based on acoustic images of composite material analysis using a dynamic beam focusing method of an acoustic antenna array.


Elektroakustinių gardelių dinaminis fokusavimas kompozitinių medžiagų defektoskopijoje


Santrauka. Vis  plačiau  naudojant  kompozitines  medžiagas  aviacijoje  aktualėja  ir  jų  kokybės  būsenos  stebėjimas  konstrukcijų  gamybos  ir  eksploatacijos  metu. Akustinės  neardomosios  kontrolės  technologijos  atveria,  mūsų  nuomone,  perspektyvias  kompozitinių  medžiagų  charakteristikų  bei  jų  parametrų stebėjimo ir tyrimo galimybes. Straipsnyje nagrinėjamas priimtinas kompozitinių medžiagų tyrimui akustinių vaizdų  formavimo būdas,  panaudojant akustinės antenų gardelės dinaminį spindulio fokusavimo būdą.


Reikšminiai žodžiai: kompozitinės medžiagos, ultragarso bangos, antenų gardelės akustinio „spindulio“ dinaminis fokusavimas.


First publish online: 14 Oct 2010

Keyword : composite materials, ultrasonic waves, dynamic focusing of antenna array acoustic beam

How to Cite
Pileckas, E. (2010). Dynamic focusing of electroacoustic arrays in non‐desructive control composite materials. Aviation, 14(2), 49-53. https://doi.org/10.3846/aviation.2010.08
Published in Issue
Jun 30, 2010
Abstract Views
394
PDF Downloads
252
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.