Share:


Design and equipment of VUT 001 marabu unmanned aerial vehicle for operation in non‐segregated airspace

    Miroslav Šplíchal Affiliation
    ; Jidřich Finda Affiliation

Abstract

The paper describes the design process and the summary of expected requirements for unmanned aerial vehicle operation in non‐segregated airspace and on‐board equipment of the VUT 001 Marabu airplane for experimental operation as a civil unmanned aerial vehicle (CUAV). The VUT 001 Marabu airplane is being developed at the Institute of Aerospace Engineering of Brno University of Technology as a platform for testing of variety CUAV equipment. The testing of CUAV equipment in real conditions is currently impossible, because there does not exist any regulatory requirement for this particular airplane category. The Institute of Aerospace Engineering proposed UAV‐equipment‐testing methodology based on a piloted version of the future UAV aircraft. The pilot has priority in control during flight, which eliminates potential accidents after system failures. Our goal is to ensure technological progress in this area and to develop technology before applicable regulations are introduced. The demonstration of the potential capabilities of the UAV VUT 001 Marabu can motivate other involved institutions and producers to quicken progress in this field.


Bepiločio  orlaivio  VUT  001  Marabu  projektavimas  ir  jo  aparatūros  eksploatavimas 
nekontroliuojamoje oro erdvėje


Santrauka. Šiame darbe aprašomas projektavimo procesas ir pateikiama santrauka apie numatomus reikalavimus, skirtus bepiločių orlaivių (BO) eksploatavimui nekontroliuojamoje  oro  erdvėje  bei  VUT  001  Marabu  orlaivio  borto  aparatūros,  pritaikytos  civiliniam  bepiločiam  orlaiviui,  eksperimentiniam panaudojimui.  VUT  001  Marabu  orlaivis  yra  tobulinamas  Brno  technologijos  universiteto  Aeronautikos  inžinerijos  institute  (Čekijos  Respublika)  kaip  testavimo platforma,  skirta įvairios  CBO  aparatūros  tobulinimui.  Tačiau  šiuo  metu  CBO  aparatūros  testavimas  realiomis  sąlygomis  yra  neįmanomas,  kadangi vis  dar  nėra  šiai  orlaivių  kategorijai  pritaikytų  kontrolės  reikalavimų.  Aeronautikos  inžinerijos  institutas  yra  pasiūlęs  BO  testavimo  aparatūros metodologiją,  pritaikytą  būsimo  BO  pilotuojamai  versijai.  Sugedus  sistemai,  pilotas  turi  pirmenybę  skrydžio  valdymui,  o  tai  sumažina  galimo incidento tikimybę. Tyrimo tikslas yra užtikrinti šios srities technologijų progresą ir plėtojimą, kol dar nėra įvestos atitinkamos nuostatos. Bepiločio orlaivio VUT 001 Marabu galimų pajėgumų pristatymas gali motyvuoti institucijas ir gamintojus pagreitinti progresą šioje srityje.


Reikšminiai žodžiai: projektavimas, bepilotis orlaivis, nekontroliuojama oro erdvė.


First published online: 14 Oct 2010

Keyword : design, UAV, non-segregated airspace

How to Cite
Šplíchal, M., & Finda, J. (2010). Design and equipment of VUT 001 marabu unmanned aerial vehicle for operation in non‐segregated airspace. Aviation, 14(1), 24-32. https://doi.org/10.3846/aviation.2010.04
Published in Issue
Mar 31, 2010
Abstract Views
427
PDF Downloads
301
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.