Share:


External ballistics task modelling features

    Albertas Pincevičius Affiliation
    ; Vaclovas Jonevičius Affiliation
    ; Romualdas Baušys Affiliation

Abstract

Based on the solutions of an external ballistics task, tables are made for firearms and tables or computer control programs for heavy weapons. If you shoot in a mountainous area where the height difference between gunner and target can be about a hundred meters, defined skills for firing are necessary. We can make specific tables of firing with firearms in mountainous areas. Mortars are relatively simple and inexpensive weapons, and therefore their management has never been computerised. We have shown that this deficiency can be corrected. The programs described above calculate the required parameters very quickly.


Išorinės balistikos uždavinio modeliavimo ypatumai


Santrauka. Remiantis išorinės balistikos uždavinio sprendimais, šaulių ginklams sudaromos lentelės, o sunkiesiems ginklams – lentelės arba kompiuterinės valdymo programos. Jeigu šaudoma kalnuotoje vietovėje, kur aukščių skirtumas tarp šaulio ir taikinio siekia net šimtą metrų, reikia konkrečių įgūdžių. Galima sudaryti specifines šaudymo šaulių ginklais kalnuose lenteles. Minosvaidis yra santykinai paprastas ginklas, todėl jo valdymas nebūna kompiuterizuotas. Parodyta, kad šį trūkumą galima pataisyti. Aprašytos programos per kelias dešimtis sekundžių suskaičiuoja reikiamus parametrus.


Reikšminiai žodžiai: modeliavimaskarinės operacijosminosvaidžio valdymasgeografinės informacinės sistemos.


First published online: 13 Jan 2012

Keyword : modelling, military operation, management of mortar, geographical information system

How to Cite
Pincevičius, A., Jonevičius, V., & Baušys, R. (2012). External ballistics task modelling features . Aviation, 15(4), 112-116. https://doi.org/10.3846/16487788.2011.648311
Published in Issue
Jan 13, 2012
Abstract Views
308
PDF Downloads
250
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.