Share:


Evaluation of noise around military installations

    Valentina Vilutienė Affiliation
    ; Gytautas Ignatavičius Affiliation

Abstract

Noise is one of the most common adverse environmental factors. Military bases and airports and the areas surrounding them are affected by acoustic impact. The problem of military noise is researched in this article. Since 2004 Šiauliai Airport has been the site of NATO forces’ base in the Baltic States for the protection of the region's airspace. Military aircraft are used for the mission. The Kairiai military grounds on the Curonian Lagoon is the only site in Lithuania where all kinds of military forces may arrange their training. Measurement of the level of noise caused by Šiauliai Airport in residential and public areas of the surrounding areas and by the Kairiai military grounds was carried out using a Nor121 digital sound analyser. It was found that the maximum noise level (Lmax) in the surroundings of Šiauliai Airport sometimes exceeds the permissible maximum noise level specified in HN 33:2007. Exceeding of Lmax on aircraft flights was short (up to 5 minutes). The calculated level of noise Lden and Lnight at all points of measurement within the territories surrounding Šiauliai Airport does not exceed the limit values and causes no damage to the health of the population in Šiauliai. The noise generated by shooting at Kairiai military grounds causes no damage to the health of residents.


Triukšmo karinėse teritorijose įvertinimas


Santrauka. Vienas iš plačiausiai paplitusių kenksmingų aplinkos veiksnių yra triukšmas. Akustinį poveikį patiria karinių poligonų ir aerodromų aplinka. Šiame straipsnyje nagrinėjama karinio triukšmo problema. Nuo 2004 m. Šiaulių oro uostas tapo Baltijos šalių NATO pajėgų dislokacijos vieta, iš kurios vykdoma Baltijos šalių oro apsauga. Šiai apsaugai atlikti naudojami kariniai lėktuvai. Prie Kuršių marių įsikūręs Kairių poligonas yra vienintelis Lietuvoje, kuriame gali treniruotis visų rūšių karinės pajėgos. Šiaulių oro uosto triukšmo matavimai aplinkinių teritorijų gyvenamojoje ir viešosios paskirties aplinkoje bei Kairių poligone atlikti skaitmeniniu garso analizatoriumi Nr. 121. Nustatyta, kad maksimalus triukšmo lygis (L max) Šiaulių oro uosto aplinkoje kartais viršija leistinąjį maksimalų triukšmo lygį pagal HN 33:2007. L max viršijimai, siejami su orlaivių skrydžiais, buvo trumpalaikiai (iki 5 min.). Apskaičiuoti dienos, vakaro, nakties triukšmo lygis L dvn ir nakties triukšmo rodiklis L nakties neviršija ribinių triukšmo dydžių, Šiaulių miesto gyventojų sveikatai grėsmės nekelia. Kairių poligone šaudymo pratybų keliamas triukšmas gyventojų sveikatai grėsmės nekelia.


Reikšminiai žodžiai: triukšmo lygislauko pratyboskarinės teritorijospoveikis aplinkai.


First published online: 24 May 2011

Keyword : noise level, field training, military territories, environmental impact

How to Cite
Vilutienė, V., & Ignatavičius, G. (2011). Evaluation of noise around military installations. Aviation, 15(2), 49-56. https://doi.org/10.3846/16487788.2011.596674
Published in Issue
May 24, 2011
Abstract Views
423
PDF Downloads
169
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.