Share:


High-efficiency millimeter-wave coherent radar for airport surface movement monitoring and control

  Peter Melezhik Affiliation
  ; Vadim Razskazovskiy Affiliation
  ; Nikolay Reznichenko Affiliation
  ; Vladimir Zuykov Affiliation
  ; Аnton Varavin Affiliation
  ; Yury Sidorenko Affiliation
  ; Felix Yanovsky Affiliation

Abstract

The paper outlines the operation principles, technical characteristics and the field test results of the innovative Ka-band radar for airport surface monitoring. Advantages and disadvantages of operation in the Ka-band with respect to a shorter one, i.e. The W-band, are discussed. It is shown that in the Ka-band the coherent operation mode can be realized. This mode enables one not only to essentially reduce the radiation power to the level provided by the available semiconductor devices, but also to perform moving target detection on interference created by reflections from surface objects and rain as well as to perform automatic classification of targets according to their radial velocity of movement. Main performance specifications, principle of operation, and design of the innovative antenna developed for the radar are described in detail. The results of the field tests confirm the predicted radar operation characteristics. The radars of the proposed type can be used as radar-sensors for systems of airport surface monitoring.


Didelio efektyvumo milimetrinio diapazono koherentinis radiolokatorius monitoringui
ir antžeminio judėjimo valdymui oro uostuose


Santrauka. Straipsnyje aprašyti naujo koherentinio radaro darbo principai, techninės charakteristikos ir lauko bandymų skrydžių lauko apžvalgai 8 mm diapazonu rezultatai, palygintos 8 mm sistemų ir jų trumpabangių analogų charakteristikos. Parodyta, kaip galima taikyti koherentinį režimą. Toks darbo režimas leidžia ne tik sumažinti išspinduliuojamą radaro energiją iki šiuolaikine puslaidininkių įranga sukuriamo lygio. Koherentinis režimas leidžia atlikti judančių objektų doplerinę selekciją stiprių atspindžių nuo stacionarių objektų ir kritulių sąlygomis. Tai leidžia klasifikuoti tikslus pagal greičio požymius. Aprašomi pagrindiniai parametrai, veikimo principai, šiam radarui sukurtos antenos sandara. Lauko bandymų rezultatai rodo, kad sistema sutampa su pasirinktais parametrais. Pasiūlytas radaras gali būti naudojamas skrydžių lauko apžvalgos sistemose.


Reikšminiai žodžiai: pirminis radaraskoherentinis radarasskrydžio lauko apžvalgaMM bangos
A-SMGCSIĮOC.


First published online: 24 May 2011

Keyword : Airport surface monitoring, Coherent radar, Primary radar, Ka-band, A-SMGCS, DSP

How to Cite
Melezhik, P., Razskazovskiy, V., Reznichenko, N., Zuykov, V., Varavin А., Sidorenko, Y., & Yanovsky, F. (2011). High-efficiency millimeter-wave coherent radar for airport surface movement monitoring and control. Aviation, 15(2), 38-43. https://doi.org/10.3846/16487788.2011.596673
Published in Issue
May 24, 2011
Abstract Views
425
PDF Downloads
415
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.