Share:


Vilnius advanced-surface movement guidance and control system (A-SMGCS) safety objectives

    Vaidotas Kondroška Affiliation
    ; Jonas Stankūnas Affiliation

Abstract

This work reviews the innovative and progressive methods of determination and analysis of safety objectives using Vilnius A-SMGCS example. The aim of the analysis is to determine how failures in this system could affect flight safety in Vilnius aerodrome. Identified safety objectives will limit the frequency of occurrence of hazards enough for the associated risk to be acceptable, and will ensure that appropriate mitigation means are reflected subsequently as Safety Requirements for the system. Analysis reflects aspects of A-SMGCS Safety objectives, which should be taken into consideration.


Article in Lithuanian.


Vilniaus aerodromo automatizuotos antžeminio eismo stebėjimo ir kontrolės sistemos
saugos tikslų analizė


Santrauka. Darbe apžvelgiami progresyvūs saugos tikslų analizės metodai pagal Vilniaus aerodromo automatizuotos antžeminio eismo stebėjimo ir kontrolės sistemos veiklos pavyzdį. Analizuojama, kaip šios sistemos sutrikimai gali paveikti skrydžių saugą Vilniaus aerodrome. Remiantis galimų pavojų skrydžių saugai analize, tyrime nustatyti saugos tikslai, pagal kuriuos vėliau bus numatomos riziką mažinančios priemonės (galimų pavojų neutralizavimui ar kylančios rizikos sumažinimui iki priimtino lygio). Straipsnyje pateikiami veiksniai, kuriuos reikėtų įvertinti nustatant aerodromo automatizuotos antžeminio eismo stebėjimo ir kontrolės sistemos saugos tikslus.


Reikšminiai žodžiai: aerodromo eismasskrydžių saugasaugos tikslaisaugos reikalavimai.


First published online: 24 Dec 2012

Keyword : aerodrome traffic, fly safety, safety objective, safety requirements

How to Cite
Kondroška, V., & Stankūnas, J. (2012). Vilnius advanced-surface movement guidance and control system (A-SMGCS) safety objectives. Aviation, 16(4), 130-135. https://doi.org/10.3846/16487788.2012.753677
Published in Issue
Dec 24, 2012
Abstract Views
330
PDF Downloads
237
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.