Zeng, Qingcheng, Luyan Yang, and Qian Zhang. 2017. “Modeling the Sailing Risk of RoPax Ships With Bayesian Network”. Transport 32 (4):340–347. https://doi.org/10.3846/16484142.2014.943806.