Dvorský, J., Švihlíková, I., Kozubíková, Ľudmila, Frajtova Michalíková, K., & Balcerzak, A. P. (2023). Effect of CSR implementation and crisis events in business on the financial management of SMEs. Technological and Economic Development of Economy, 29(5), 1496–1519. https://doi.org/10.3846/tede.2023.19821