[1]
Dvorský, J., Švihlíková, I., Kozubíková, Ľudmila, Frajtova Michalíková, K. and Balcerzak, A.P. 2023. Effect of CSR implementation and crisis events in business on the financial management of SMEs. Technological and Economic Development of Economy. 29, 5 (Sep. 2023), 1496–1519. DOI:https://doi.org/10.3846/tede.2023.19821.