Share:


The estimates of accuracy of difference schemes for the nonlinear heat equation with weak solution

    B. S. Jovanović Affiliation
    ; P. P. Matus Affiliation
    ; V. S. Shchehlik Affiliation

Abstract

In this paper we study the convergence of explicit and implicit finite difference scheme for the first initial‐boundary value problem for one dimensional quasilinear heat‐conduction equation with “unbounded nonlinearity”.


Baigtinių skirtumų schemų, aproksimuojančių silpnuosius netiesinės šilumos lygties sprendinius, tikslumo įverčiai


Santrauka. Nagrinėjami vienmates netiesinės šilumos laidumo lygties skaitiniai sprendimo metodai, kai lygtis turi tik silpnąjį sprendinį. Lygties koeficientai yra stipriai netiesiniai. Ištirtos išreikštinė ir neišreikštinė baigtinių skirtumų schemos. Aproksimuojant funkcijas panaudoti Steklovo vidurkinimo operatoriai. Gautieji paklaidų įverčiai yra suderinti su diferencialinio uždavinio sprendinio glodumu.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : -

How to Cite
Jovanović, B. S., Matus, P. P., & Shchehlik, V. S. (2000). The estimates of accuracy of difference schemes for the nonlinear heat equation with weak solution. Mathematical Modelling and Analysis, 5(1), 86-96. https://doi.org/10.3846/13926292.2000.9637131
Published in Issue
Dec 15, 2000
Abstract Views
301
PDF Downloads
259
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.