Share:


Conceptual architecture for dynamic domain representation

    D. Dzemydiene Affiliation

Abstract

This paper considers the representation of knowledge content of a dynamic application domain. The multi‐layered conceptual architecture assembles the models of knowledge representation on a higher level including conceptual models of information structures, dynamic process analysis, and problem solving tasks. The model represents behavioural analysis of the target system based on a piecewise‐linear aggregate approach.


Dinaminės dalykinės srities atvaizdavimo konceptuali architektūra


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjami dinamiškai kintančios dalykinės srities žinių atvaizdavimo klausimai. Informacinės struktūros semantinis modelis ir dalykinėje srityje vykstančių procesų imitacinis modelis apjungiami į bendrą konceptualią architektūrą, kurios pagalba atvaizduojami reikalavimai sprendimų priėmimo sistemai. Informacinės struktūros atvaizdavimo modelis konstruojamas, taikant tris sąryšiu aprašymo abstrakcijų tipus (apibendrinimą, dekompoziciją ir transformaciją), kurie nusako ryšius tarp išskiriamų sąvokų. Imitacinio modelio sudarymas grindžiamas dalimis tiesinių agregatų taikymo metodu, kurio pagrindinis privalumas yra galimybė išreikšti diskretines ir tolydines procesų veiklos charakteristikas ir gauti modeliuojamos veiklos rezultatus.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : Decision support system, conceptual model, knowledge representation techniques, piecewise linear aggregate approach

How to Cite
Dzemydiene, D. (2000). Conceptual architecture for dynamic domain representation. Mathematical Modelling and Analysis, 5(1), 55-66. https://doi.org/10.3846/13926292.2000.9637128
Published in Issue
Dec 15, 2000
Abstract Views
414
PDF Downloads
250
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.