Share:


A model of intensive oil burnout from glass fabric

    A. Buikis Affiliation
    ; H. Kalis Affiliation
    ; R. Millere Affiliation

Abstract

This paper continues the previous investigations [1]‐[3] for process of intensive oil burnout in glass fabric.


Aliejaus išdeginimo iš stiklo gaminių matematinis modelis


Santrauka. Darbe toliau sistemingai nagrinėjami stiklo gaminimo procesų matematiniai modeliai. Tiriama įvairių faktorių (stiklo masės judėjimo greičio, metalo plokštelių savybių, gaminio storio) įtaka stiklo gaminio kokybei. Kadangi aliejaus išdeginimas vyksta labai aukštoje temperatūroje ir labai trumpai, tai matematiniai modeliai leidžia detaliai ištirti procesą bei parinkti optimalias parametrų reikšmes. Matematinį modelį sudaro nestacionari lygtis, aprašanti difuzijos, konvekcijos ir chemines reakcijos procesus. Vidurkinimo metodu uždavinys suvedamas į vienmatį modelį. Cheminės reakcijos greitis modeliuojamas panaudojant Aremijaus modelį. Pateikiami skaičiavimo eksperimento rezultatai.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : -

How to Cite
Buikis, A., Kalis, H., & Millere, R. (2000). A model of intensive oil burnout from glass fabric. Mathematical Modelling and Analysis, 5(1), 18-25. https://doi.org/10.3846/13926292.2000.9637124
Published in Issue
Dec 15, 2000
Abstract Views
333
PDF Downloads
286
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.