Share:


Problems on conjugation of polytypic equations

    V. I. Korzyuk Affiliation
    ; S. V. Lemeshevsky Affiliation

Abstract

Some conjugation problems of hyperbolic and parabolic equations with different consistency conditions on the interface are considered. Issues concerning one‐valued solvability of these problems are considered. Difference schemes for numerical solution of mentioned conjugation problems are proposed. Estimates of accuracy of algorithms suggested are obtained.


Skirtingo tipo lygčių jungimo problema


Santrauka. Darbe nagrinėjama lygčių sistema, kurią sudaro parabolinė ir hiperbolinė lygtys. Pateikiamos kelios šių lygčių jungimo sąlygos bei surastos atitinkamu uždavinių sprendimo vienaties sąlygos. Duotasis uždavinys aproksimuojamas baigtinių skirtumų schema. Įrodyti energetiniai diskrečiojo sprendinio tikslumo įverčiai. Gautieji rezultatai gali būti pritaikyti silpnai suspaudžiamų skysčių tekėjimo modeliavimui, kai kanalo sienelės yra sudarytos iš poringos medžiagos. Kitas taikomasis pavyzdys atsiranda nagrinėjant elektromagnetinių laukų sąveiką su magnetiniais skysčiais.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : -

How to Cite
Korzyuk, V. I., & Lemeshevsky, S. V. (2001). Problems on conjugation of polytypic equations. Mathematical Modelling and Analysis, 6(1), 106-116. https://doi.org/10.3846/13926292.2001.9637150
Published in Issue
Jun 30, 2001
Abstract Views
345
PDF Downloads
127
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.