Mitkevičius, Ramūnas, Viktor Zagadskij, and Eugenijus Šatkovskis. 2012. “Control over the Performance of Monocrystalline Silicon Solar Cells Referring to the Porous Silicon Layer”. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania 3 (6):91-94. https://doi.org/10.3846/mla.2011.120.