KILIKEVIČIUS, A.; MAKARSKAS, V.; PROKOPOVIČ, V. Research on the dynamics of the precision angle calibration system. Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania, v. 6, n. 6, p. 603-606, 5 Mar. 2015.