Juškevičius, K., Kičas, S., Tolenis, T., Buzelis, R., & Drazdys, R. (2012). Metalų oksidų ir jų mišinių panaudojimas kintamo lūžio rodiklio optinėms dangoms formuoti. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(6), 85-90. https://doi.org/10.3846/mla.2011.119