Maželis, T., & Džiugaitė-Tumėnienė, R. (2022). The impact of an office indoor climate system performance parameters on energy consumption. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 14. https://doi.org/10.3846/mla.2022.17220