(1)
Mitkevičius, R.; Zagadskij, V.; Šatkovskis, E. Control over the Performance of Monocrystalline Silicon Solar Cells Referring to the Porous Silicon Layer. MLA 2012, 3, 91-94.