1.
Šarka V, Zavadskas EK, Ustinovičius L. Method of project multicriteria decision synthesis on the basis of decision success criterion/Projektų daugiakriterinių sprendimų sintezės remiantis priimamo sprendimo sėkmės kriterijumi metodas. JCEM [Internet]. 2000Jun.30 [cited 2024Apr.13];6(3):193-201. Available from: https://journals.vilniustech.lt/index.php/JCEM/article/view/9269