Šarka, Vaidotas, Edmundas Kazimieras Zavadskas, and Leonas Ustinovičius. “Method of Project Multicriteria Decision Synthesis on the Basis of Decision Success criterion/Projektų Daugiakriterinių Sprendimų sintezės Remiantis Priimamo Sprendimo sėkmės Kriterijumi Metodas”. Journal of Civil Engineering and Management 6, no. 3 (June 30, 2000): 193-201. Accessed April 13, 2024. https://journals.vilniustech.lt/index.php/JCEM/article/view/9269.