Baušys, R. “Adaptive Finite Element Strategy for Free Vibration problems/Prisitaikančioji Baigtinių Elementų Strategua laisvųjų Svyravimų uždaviniams spręsti”. Journal of Civil Engineering and Management, vol. 3, no. 9, Mar. 1997, pp. 26-33, doi:10.3846/13921525.1997.10531668.