Notkus, A. J., and Z. Kamaitis. “Evaluation of Shear Stresses in the Webs of Segmental Box-Girder Concrete bridges/Tangentinių įtempių įtemptojo gelžbetonio Tiltų Sijų sienelėse įvertinimas”. Journal of Civil Engineering and Management, vol. 5, no. 1, Feb. 1999, pp. 47-52, doi:10.3846/13921525.1999.10531432.