Šarka, V., E. K. Zavadskas, and L. Ustinovičius. “Method of Project Multicriteria Decision Synthesis on the Basis of Decision Success criterion/Projektų Daugiakriterinių Sprendimų sintezės Remiantis Priimamo Sprendimo sėkmės Kriterijumi Metodas”. Journal of Civil Engineering and Management, vol. 6, no. 3, June 2000, pp. 193-01, doi:10.3846/13921525.2000.10531586.