[1]
E. K. Zavadskas, A. Kaklauskas, A. Banaitis, and V. Jonaitis, “Creation of rational entrepreneurship conditions in construction industry of Lithuania/Racionalų verslininkystės sąlygų Lietuvos statybos pramonėje kūrimas”, JCEM, vol. 4, no. 1, pp. 78-85, Mar. 1998.