[1]
A. Laukaitis, “The influence of technological factors on foam-gaseous silicate formation mixtures and product properties/Technologinų veiksnių įtaka putų-dujų silikatbetonio formammo mišinų ir produkto savybėms”, JCEM, vol. 4, no. 1, pp. 49-55, Mar. 1998.