[1]
S. Goberis, L. Merlinskaja, and I. Pundienė, “Investigations of low-cement castables with shamotte aggregate/Mažacemenčio kaitrai atsparaus betono su šamoto užpildu tyrimai”, JCEM, vol. 5, no. 1, pp. 32-35, Feb. 1999.