[1]
E. R. Vaidogas, “A look at data situation in probabilistic risk analysis as applied to structural systems/Duomenų situacija tikimybinėje rizikos analizėje, taikant ją konstrukcinėms sistemoms”, JCEM, vol. 5, no. 1, pp. 11-21, Feb. 1999.