Laukaitis, A. (1995) “Investigation into porous concrete formation peculiarities with a mixed binder composition/Dujų betono su mišria rišančiąja medžiaga formavimo ypatumų tyrimai”, Journal of Civil Engineering and Management, 1(4), pp. 75-81. doi: 10.3846/13921525.1995.10531535.