Baušys, R. (1997) “Adaptive finite element strategy for free vibration problems/Prisitaikančioji baigtinių elementų strategua laisvųjų svyravimų uždaviniams spręsti”, Journal of Civil Engineering and Management, 3(9), pp. 26-33. doi: 10.3846/13921525.1997.10531668.