Stauskis, V. (1999) “Similarity between acoustic indicators of an real hall and its model/Realios salės ir jos modelio akustinių rodiklių panašumas”, Journal of Civil Engineering and Management, 5(1), pp. 68-73. doi: 10.3846/13921525.1999.10531435.