Notkus, A. J. and Kamaitis, Z. (1999) “Evaluation of shear stresses in the webs of segmental box-girder concrete bridges/Tangentinių įtempių įtemptojo gelžbetonio tiltų sijų sienelėse įvertinimas”, Journal of Civil Engineering and Management, 5(1), pp. 47-52. doi: 10.3846/13921525.1999.10531432.