Goberis, S., Merlinskaja, L. and Pundienė, I. (1999) “Investigations of low-cement castables with shamotte aggregate/Mažacemenčio kaitrai atsparaus betono su šamoto užpildu tyrimai”, Journal of Civil Engineering and Management, 5(1), pp. 32-35. doi: 10.3846/13921525.1999.10531430.