Marčiukaitis, G. and Popovas, V. (1999) “Estimation of multilayered wall slenderness depending on behaviour of flexible ties/Sluoksniuotųjų sienų liaunio įvertinimas, atsižvelgiant į lanksčių ryšių darbą”, Journal of Civil Engineering and Management, 5(1), pp. 3-10. doi: 10.3846/13921525.1999.10531426.