Kalanta, Stanislovas, and Rasa Fliotovienė. 1997. “Locking Conditions for Finite Element models/Standėjimo sąlygos Baigtinių Elementų Modeliams”. Journal of Civil Engineering and Management 3 (9):57-65. https://doi.org/10.3846/13921525.1997.10531672.