Baušys, Romualdas. 1997. “Adaptive Finite Element Strategy for Free Vibration problems/Prisitaikančioji Baigtinių Elementų Strategua laisvųjų Svyravimų uždaviniams spręsti”. Journal of Civil Engineering and Management 3 (9):26-33. https://doi.org/10.3846/13921525.1997.10531668.