Zavadskas, Edmundas K., Artūras Kaklauskas, Audrius Banaitis, and Vytautas Jonaitis. 1998. “Creation of Rational Entrepreneurship Conditions in Construction Industry of Lithuania/Racionalų verslininkystės sąlygų Lietuvos Statybos pramonėje kūrimas”. Journal of Civil Engineering and Management 4 (1):78-85. https://doi.org/10.3846/13921525.1998.10531383.