Laukaitis, Antanas. 1998. “The Influence of Technological Factors on Foam-Gaseous Silicate Formation Mixtures and Product properties/Technologinų Veiksnių įtaka Putų-Dujų Silikatbetonio Formammo mišinų Ir Produkto savybėms”. Journal of Civil Engineering and Management 4 (1):49-55. https://doi.org/10.3846/13921525.1998.10531379.