Nyderis, Albertas. 1999. “The Estimation Problems of the Fire Hazard for Vertically Oriented Building products/Vertikaliai Orientuotų Statybinių Gaminių Gaisrinio Pavojingumo įvertinimo Problemos”. Journal of Civil Engineering and Management 5 (1):74-78. https://doi.org/10.3846/13921525.1999.10531436.