Notkus, Algirdas J., and Zenonas Kamaitis. 1999. “Evaluation of Shear Stresses in the Webs of Segmental Box-Girder Concrete bridges/Tangentinių įtempių įtemptojo gelžbetonio Tiltų Sijų sienelėse įvertinimas”. Journal of Civil Engineering and Management 5 (1):47-52. https://doi.org/10.3846/13921525.1999.10531432.