Vaidogas, Egidijus R. 1999. “A Look at Data Situation in Probabilistic Risk Analysis As Applied to Structural systems/Duomenų Situacija tikimybinėje Rizikos analizėje, Taikant Ją konstrukcinėms Sistemoms”. Journal of Civil Engineering and Management 5 (1):11-21. https://doi.org/10.3846/13921525.1999.10531427.