Šarka, Vaidotas, Edmundas Kazimieras Zavadskas, and Leonas Ustinovičius. 2000. “Method of Project Multicriteria Decision Synthesis on the Basis of Decision Success criterion/Projektų Daugiakriterinių Sprendimų sintezės Remiantis Priimamo Sprendimo sėkmės Kriterijumi Metodas”. Journal of Civil Engineering and Management 6 (3):193-201. https://doi.org/10.3846/13921525.2000.10531586.