Ustinovichius, Leonas, Arunas Barvidas, Andzelika Vishnevskaja, and Ilya V. Ashikhmin. 2011. “Multicriteria Verbal Analysis of Territory Planning system’s Models from Legislative Perspective / Teritorijų Planavimo Sistemos Modelių Daugiatikslė Verbalinė Analizė Teisiniu Aspektu”. Journal of Civil Engineering and Management 17 (1):16-26. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.554173.