BAUŠYS, R. Adaptive finite element strategy for free vibration problems/Prisitaikančioji baigtinių elementų strategua laisvųjų svyravimų uždaviniams spręsti. Journal of Civil Engineering and Management, v. 3, n. 9, p. 26-33, 31 Mar. 1997.