NOTKUS, A. J.; KAMAITIS, Z. Evaluation of shear stresses in the webs of segmental box-girder concrete bridges/Tangentinių įtempių įtemptojo gelžbetonio tiltų sijų sienelėse įvertinimas. Journal of Civil Engineering and Management, v. 5, n. 1, p. 47-52, 28 Feb. 1999.