ŠARKA, V.; ZAVADSKAS, E. K.; USTINOVIČIUS, L. Method of project multicriteria decision synthesis on the basis of decision success criterion/Projektų daugiakriterinių sprendimų sintezės remiantis priimamo sprendimo sėkmės kriterijumi metodas. Journal of Civil Engineering and Management, v. 6, n. 3, p. 193-201, 30 Jun. 2000.