Baušys, R. (1997). Adaptive finite element strategy for free vibration problems/Prisitaikančioji baigtinių elementų strategua laisvųjų svyravimų uždaviniams spręsti. Journal of Civil Engineering and Management, 3(9), 26-33. https://doi.org/10.3846/13921525.1997.10531668