Pečiūra, V. (1998). Įsigijimo ciklo auditas statybinėse įmonėse. Journal of Civil Engineering and Management, 4(4), 304-310. https://doi.org/10.3846/13921525.1998.10531422